Профспілки
районів області
Новини ФПО


ІНФОРМАЦІЙНА ДОШКА

Головна / Напрями діяльності ФПО
 

Відповідно до Стаття 2.1 Статуту Федерації м етою її діяльності є:

•  представлення інтересів і захист прав організацій - членів Федерації, координація їхніх колективних дій, представництво й захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади й органах місцевого само­врядування, у відносинах з роботодавцями, їх організаціями і об'єд­наннями, а також з іншими об'єднаннями громадян;

•  боротьба за єдність профспілкового руху на Вінниччині;

•  розробка і здійснення єдиної політики профспілок області;

•  розвиток соціального партнерства на усіх рівнях;

•  розвиток зв'язків із профспілковими об'єднаннями що не є членами Федерації, об'єднаннями громадян, профспілками інших країн, укладання з ними договорів (угод), сприяння членським організаціям Федерації у встановленні таких зв'язків.

З метою виконання статутних завдань Федерація:

•  висловлює, відстоює узгоджену позицію членських ор­ганізацій щодо соціально-економічної ситуації та суспільно-політичних подій, у разі порушень прав і свобод людини, гаранто­ваних Конституцією України, нормами міжнародного права, вдається до конкретних дій, використовуючи для цього усі форми й методи профспілкової діяльності - переговори, домовленості, по­середництво, примирні процедури, угоди й договори, звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міжна­родної організації праці, судових органів, пікетування, демонст­рації, мітинги, страйки, інші акції протесту;

•  домагається від органів державної влади та місцевого самоврядування, роботодавців та їх об'єднань проведення економічної і соціальної політики, яка б забезпечувала ефективний розвиток виробництва і достатьній життєвий рівень членів профспілок;

•  проводить переговори з органами державної влади та місцевого самоврядування, об ' єднаннями роботодавців з метою періодичного укладення регіональних угод з основних напрямків соціально-економічного захисту населення;

•  вдосконалює практику укладання договорів, як механізму регулювання соціально-трудових відносин найманих працівників з роботодавцями;

•  надає безкоштовну правову, іншу допомогу членським ор­ганізаціям з усіх напрямків статутної діяльності Федерації, а також з пи­тань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок;

•  організовує і здійснює громадський контроль за додержан­ням законодавства про працю, зайнятість, охорону праці, держав­них соціальних стандартів, нормативів, соціальних гарантій, реалізацією прав членів профспілок у сфері охорони здоров'я, медико-соціальної допомоги;

•  бере участь як представник застрахованих осіб в управлінні фондами загальнообов'язкового державного соціального страху­вання;

•  проводить роботу, спрямовану на організаційне та фінансо­ве зміцнення Федерації, посилення мотивації профспілкового членства;

•  створює спеціальні фонди - солідарності, страйкові, пенсій­ні, підготовки кадрів, тощо;

•  координує і організовує навчання, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу, а та­кож надає допомогу членським організаціям з цих питань;

•  здійснює захист потреб та інтересів членів профспілок і їхніх сімей, взаємодіє з органами державної влади й органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями (спілками, асоціаціями, спортивними товариствами) в питаннях розвитку санаторно-курортного лікування, туризму, дитячого й студентського оздоровчого відпочинку, масової фізичної культури і спорту, збереження мережі та вдосконалення роботи культурно-освітніх, позашкільних, спортивних і фізкультурно-оздоровчих за­кладів, сприяє вирішенню жіночих та молодіжних проблем;

•  бере участь у виборах до органів державної влади й органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства України;

•  регулярно інформує членів профспілок про свою діяльність.


 
 
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
Copyright(C) 2010. Федерація профспілок Вінницької області
Всі права захищені.
Дизайн та розробка:
Студія memCrab