Профспілки
районів області
Новини ФПО


ІНФОРМАЦІЙНА ДОШКА

Головна / Офіційні документи
 

                                                                                           РАДА  ФЕДЕРАЦІЇ

   ПОСТАНОВА

                    24.04. 2019 року                                  м.Вінниця                     № YІ-Rada 07/01

   Про роботу  членських  організацій  ФПО

  щодо захисту трудових соціально-економічних

  прав та гарантій  спілчан

    Заслухавши та обговоривши інформацію  заступника голови ФПО В. Слободянюка ”Про  роботу   членських   організацій   ФПО щодо захисту трудових соціально-економічних  прав та гарантій  спілчан”, Рада ФПО відзначає, що проведення глибинних реформ, посилення кризових явищ в економіці, поширення корупції в суспільстві    призводять до порушень трудових прав спілчан, зниження рівня доходів і поширення бідності серед людей, в тому числі працюючих, та обумовлюють міграцію населення за кордон.

    Працюючи в таких умовах членські організації Федерації зосереджували зусилля виборних органів на ключових питаннях діяльності профспілок: збереженні чисельності та повної продуктивної зайнятості працюючих, підвищенні рівня та своєчасності виплати заробітної плати, створенні належних умов праці тощо.

    Засобами соціального діалогу на усіх рівнях колективно-договірного  регулювання  намагались впливати  на  підвищення ефективності  соціально-трудових відносин у колективах підприємств, установ і організацій області.

    Концентрували зусилля на питаннях захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників, дотримання законодавства та принципів соціальної справедливості.

   Системно надавали правову допомогу профактиву та первинним організаціям профспілок з питань застосування законодавства для підвищення ефективності захисту прав та інтересів працюючих.

   Більше уваги членські організації ФПО стали приділяти судовому захисту прав та інтересів своїх спілчан.

   Тільки протягом 2017-2018 років юристами ФПО та її членських організацій надано правову допомогу понад 5,5 тис. членам профспілок,  205 особам допомогу в складані позовних заяв та інших процесуальних документів, в 163 випадках здійснювалося представництво їх інтересів в судах.

   Разом з тим, членські організації не в повній мірі реалізують свій потенціал у сфері  забезпечення і захисту трудових, соціально-економічних прав та гарантій наших спілчан.

  В трудових колективах не налагоджено дієвого громадського контролю за дотриманням роботодавцями вимог чинного законодавства.

  Рівень захисту соціально-економічних прав та інтересів працюючих є недостатнім.

  Серйозні проблеми є в питаннях забезпечення належного рівня оплати праці, небезпечними є негативні тенденції на ринку праці.

  Мають місце факти нелегального використання праці без оформлення трудових відносин і легальної оплати.

  Роботодавці все частіше намагаються зекономити на обов’язкових трудових витратах, передусім – на заробітній платі, заходах з безпеки праці, соціальній підтримці працівників, виплаті лікарняних тощо.

  Посилення тиску на членів виборних органів первинних профорганізацій роботодавцями, з метою усунення їх від участі в управлінні підприємством, від реального захисту прав та інтересів працюючих у сфері трудових відносин, призводить до росту виявлених порушень трудових прав працюючих, положень Генеральної і галузевих угод, умов колективних договорів.

  Виходячи із вищезазначеного та необхідності посилення громадського контролю за забезпеченням трудових прав та соціально-економічних гарантій членів профспілок

                                                                                       Рада ФПО  постановляє

   1. Інформацію ” Про  роботу   членських   організацій   ФПО щодо захисту трудових соціально-економічних  прав та гарантій  спілчан” взяти до відома.

   Роботу членських організацій щодо захисту соціально-трудових прав та гарантій працюючих, вважати недостатньою.

   2. Визначити в соціально-трудовій сфері головними пріоритетами роботи ФПО та членських організацій:

  2.1. Недопущення зниження рівня життя трудівників та скорочення зайнятості під час проведення реформ.

  2.2. Викорінення бідності серед працюючих шляхом включення до колективних договорів і угод положення щодо підвищення заробітної плати не нижче рівня, встановленого Генеральною, галузевими, регіональною угодами, та забезпечити дієвий контроль за безумовним виконанням цієї норми;

 2.3. Здійснення дієвого громадського контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці, підвищення рівня оплати праці. Особливу увагу приділяти фактам несвоєчасної виплати заробітної плати, підміни трудових відносин цивільно-правовими угодами;

 2.4. Створення нових робочих місць та максимального обмеження неповної зайнятості працюючих.

 2.5. Забезпечення здійснення профспілкового моніторингу виконання угод та колективних договорів, погашення заборгованості із заробітної плати.

 2.6. Реалізацію Єдиної тарифної сітки в оплаті праці працівників бюджетної сфери на основі базового окладу (ставки) працівника першого тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати, а також поетапного забезпечення державних гарантій з оплати праці працівників освіти, охорони здоров’я, культури, соціальної сфери.

 2.7. Збільшення темпів росту номінальної та реальної заробітної плати, зменшення міжгалузевої та міжрегіональної диференціації в оплаті праці.

  2.8. Здійснення цільових навчальних заходів для профспілкового активу з питань прав і повноважень профспілкових організацій у здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

  3. Рекомендувати членським організаціям ФПО на засіданнях виборних органів проаналізувати роботу своїх структурних ланок та вжити необхідних заходів для посилення їх впливу у захисті трудових прав членів профспілок, передбачених законами України і статутами профспілок.

  4. Звернутись до об’єднання роботодавців області та галузевих організацій роботодавців з пропозицією  сприяти  забезпеченню в повному обсязі норм трудового законодавства та положень Генеральної, регіональної та галузевих угод і колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях області.

  5. Контроль за виконанням даної постанови покласти на Президію ФПО

         Голова     Федерації

         профспілок  області                                   М. Колесник

 
 
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
Copyright(C) 2010. Федерація профспілок Вінницької області
Всі права захищені.
Дизайн та розробка:
Студія memCrab