Профспілки
районів області
Новини ФПО


ІНФОРМАЦІЙНА ДОШКА

Головна / Круглий стіл "Державні соціальні стандарти та гарантії - основа соціального спокою"
 

     19  листопада п.р. Федерація профспілок Вінницької області провела   круглий стіл Державні соціальні стандарти та гарантії – основа соціального спокою.

    В засіданні круглого столу взяли участь представники сторін соціального діалогу області від Федерації профспілок, місцевих органів виконавчої влади, обласного об’єднання організацій роботодавців, Молодіжної ради ФПО.

    Відкриваючи фахову дискусію Голова ФПО Микола Колесник зазначив, що сьогодні суспільство, як ніколи, гостро відчуває потребу в утвердженні соціальної справедливості – чергове зростання ціни на природний газ і тарифів на житлово-комунальні послуги стрімко поглиблюють прірву між заможними та малозабезпеченими верствами населення. За таких умов функцію запобіжника поширення бідності серед працюючих мають  виконувати прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата.. Але на сьогоднішній день вони перестали виконувати функцію базових соціальних стандартів для забезпечення достатнього рівня життя громадян. Разом з тим, за період становлення та розбудови нашої країни, базові соціальні стандарти і гарантії, в силу різних причин, встановлювались нижче економічно обґрунтованого рівня, визначеного чинним законодавством, не забезпечували достатнього рівня життя громадян. Голова Федерації підкреслив, що здійснення громадського контролю за дотриманням державних соціальних стандартів і гарантій є одним з основних статутних завдань профспілок. Микола Колесник  також поінформував присутніх про профспілкові пропозиції до проекту Державного бюджету на 2019 р. щодо розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, які відповідають реаліям сьогодення та розраховані відповідно до законодавства. Закликав усіх присутніх до дискусії з даного питання.

   В дискусії взяли участь: Олена Корчака – начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, Володимир Боковець – перший заступник начальника управління Держпраці у Вінницькій області, Леонід Антонюк – виконавчий директор Вінницького обласного об’єднання організацій роботодавців, Інна Курдеша – начальник відділу соціально-трудових відносин Департаменту соціальної і молодіжної політики облдержадміністрації. У своїх виступах вони наголосили на необхідності об’єднання зусиль законодавчої та виконавчої влади, організацій роботодавців і професійних спілок, науково-експертної спільноти у сфері соціально-економічного захисту працівників, забезпечення соціальної справедливості і рівного доступу всіх громадян до суспільних благ. Виступаючі підкреслили, що головним завданням соціальної політики держави має бути не запровадження все нових і нових соціальних пільг, виплат і допомог, а створення належних умов для встановлення гідної оплати праці. Лише адекватне зростання заробітної плати, насамперед мінімальної, забезпечить підвищення платоспроможності громадян, дасть змогу відновити економічну активність, розпочати реальну боротьбу з бідністю.

   Учасники круглого столу ухвалили відповідні Рекомендації, головна мета яких – покращення ситуації у соціальній сфері, захист людей, передусім працюючих, від тотальної бідності. У Рекомендаціях запропоновані конкретні кроки та заходи, які допоможуть побудувати справді соціальну державу, як це і визначено у Конституції України.


                                                                                         РЕКОМЕНДАЦІЇ

                                                                                   учасників  круглого столу

                                                                          “Державні соціальні стандарти та гарантії –

                                                                                        основа соціального спокою”

 

                             м. Вінниця                                                                                                         19.11.2018 р.

      Учасники круглого столу, представники сторін соціального діалогу Вінницької області від Федерації профспілок, місцевих органів виконавчої влади, обласного об’єднання організацій роботодавців зазначають, що сьогодні суспільство, як ніколи, гостро відчуває потребу в утвердженні соціальної справедливості.

   Відповідно до ст. 48 Конституції України кожна людина має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї.

      Учасники круглого столу стверджують, запорукою досягнення та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян мають виступати визначені законодавчо державні  стандарти – прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата.

    Вони мають виконувати функцію запобіжника поширення бідності в суспільстві і в першу чергу серед працюючих.

     Разом з тим, ми змушені констатувати, що за період становлення та розбудови нашої країни, базові державні соціальні стандарти, в силу різних причин, встановлювалися нижче економічно обгрунтованого рівня, визначеного чинним законодавством, не забезпечували достатнього рівня життя громадян.

    З метою забезпечення достатнього життєвого рівня громадян, учасники круглого столу наголошують на необхідності об’єднання зусиль законодавчої та виконавчої влади, організацій роботодавців і професійних спілок, науково-експертної спільноти у сфері соціально-економічного захисту працівників, забезпечення соціальної справедливості і рівного доступу всіх громадян до суспільних благ.

     Учасники круглого столу пропонують:

    1. Органам центральної влади, за участі організацій  роботодавців та профспілок, розробити Стратегію (Концепцію) соціальної політики, у якій визначити економічно обгрунтовані соціальні маяки-параметри і комплекс заходів по їх досягненню.

     2. Верховній Раді України не допускати встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати нижче від рівня визначеного чинним законодавством та  вилучити  із законодавства показник ”рівень забезпечення прожиткового мінімуму”.

    3. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо:

   3.1. Вдосконалення системи соціальних стандартів та гарантій і приведення її до європейського рівня.

  3.2. Встановлення посадового окладу працівника бюджетної сфери I тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою у розмірі не нижче рівня мінімальної заробітної плати.

   3.3. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України зміни до Закону України «Про прожитковий мінімум», щодо:

    - заміни нормативного методу на нормативно-статистичний із супутніми змінами у принципах формування наборів продуктів  харчування, товарів та послуг та в порядку встановлення та затвердження прожиткового мінімуму;

     - визначення соціальних допомог та виплат, для встановлення яких використовується прожитковий мінімум;

     - визначення сфер економіки, в яких забезпечуються державні соціальні гарантії та стандарти;

     3.4. Внесення змін до методики встановлення розміру мінімального споживчого кошику, щодо:

  • досягнення відповідності його складу та розміру сучасним умовам життя населення;
  • розширення складу та покращення якості послуг, що входять до складу мінімального споживчого кошику;
  • забезпечення належного співвідношення витрат на продовольчі, непродовольчі товари та послуги;

    3.5. Реформування політики доходів населення, забезпечення підвищення частки заробітної плати в структурі доходів громадян, в операційних видатках підприємств.

     3.6. Врахування рекомендації наукових експертів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на рівні 1,5-1,7 фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Мінімальна заробітна плата має становити 60-70% від середньомісячної.

     3.7. Перегляду методики розрахунку середньої заробітної плати, яка б відображала реальні доходи працівників.

      3.8. Забезпечення справедливої системи оподаткування, перенесення податкового тиску на більш заможні верстви населення та встановлення неоподаткованого мінімуму доходів на рівні прожиткового мінімуму.

       Учасники круглого столу наголошують, що лише об’єднання зусиль центральних та місцевих органів влади, роботодавців та професійних спілок може забезпечити реалізацію державної політики у сфері боротьби з бідністю та дотримання гарантованих Конституцією України прав людини на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї.

 

 
 
 
 
ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ФПО
 

 

Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
Copyright(C) 2010. Федерація профспілок Вінницької області
Всі права захищені.
Дизайн та розробка:
Студія memCrab