Профспілки
районів області
Новини ФПО


ІНФОРМАЦІЙНА ДОШКА

Головна / Підписано угоду з обласною організацією ФСТ "Україна"
 

    У багатогранній діяльності профспілок Вінницької області чільне місце займає робота по розвитку фізичної культури і спорту, пропаганді здорового способу життя серед спілчан.

     Взаємодіючи з членськими організаціями, спільно з ВОО фізкультурно-спортивного товариства ”Україна”, ФПО здійснює організацію фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи на підприємствах, в організаціях та установах.

    Проведено 11 міжгалузевих Спартакіад ФПО, традиційними стали весняні і осінні легкоатлетичні кроси, змагання з туристичного багатоборства серед педпрацівників, галузеві спартакіади, волейбольні, футбольні, шахово-шашкові турніри.

   Збірні команди області з різних видів спорту беруть участь у Всеукраїнських профспілкових Спартакіадах і змаганнях та виборюють призові місця у своїй підгрупі.

   З метою поліпшення стану фізкультурно-масової, спортивної і оздоровчої роботи в трудових колективах та профспілкових організаціях підприємств, установ, організацій 24 січня 2018 р. на засіданні Президії Федерації профспілок області було підписано Угоду про співпрацю між Федерацією профспілок Вінницької області та Вінницькою обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства ”Україна”.

   Свої підписи під цим актуальним і важливим документом поставили Голова ФПО Микола Колесник та голова обласної організації ФСТ ”Україна” Василь Софина.

  ФПО і облрада за умовами зазначеної Угоди взяли на себе зобов’язання, що визначають форми та методи спільної роботи для подальшого розвитку фізичної культури і спорту серед спілчан, молоді і дітей, а співпраця Сторін - будуватиметься на принципах партнерства та взаємоповаги і спрямовуватиметься на вирішення завдань, що стоять перед ними у сфері розвитку фізичної культури і спорту.


У Г О Д А

про співпрацю між Федерацією профспілок Вінницької області та Обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства «Україна» на 2018-2020 рр.

       Федерація профспілок Вінницької області (далі - ФПО), в особі Голови ФПО Колесника Миколи Павловича, який діє на підставі Статуту ФПО, з однієї Сторони, та Обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна» (далі –Організація), в особі голови організації Софини Василя Степановича, який діє на підставі Статуту організації, з іншої Сторони, разом поіменовані сторони,  керуючись законодавством України, уклали між собою цю Угоду про наступне:

I. Мета та предмет Угоди

     Метою Угоди є сприяння зміцненню здоров’я членів профспілок і членів їхніх сімей шляхом організації і проведення  спільних спортивних заходів, залучення спілчан до занять фізичною культурою і спортом, пропаганди здорового способу життя.

   ФПО і облрада за умовами зазначеної Угоди беруть на себе зобов’язання, що визначають форми та методи спільної роботи для подальшого розвитку фізичної культури і спорту серед трудящих, молоді і дітей.

   Співпраця Сторін будується на принципах партнерства та взаємоповаги і спрямовується на вирішення завдань, що стоять перед ними у сфері розвитку фізичної культури і спорту.

  II. Зобовязання Сторін

      Федерація профспілок Вінницької області.

    2.1.1. Спрямовує свою діяльність і членських організацій ФПО та профспілкових комітетів на створення умов для організації фізкультурно-спортивної роботи в трудових колективах.

    2.1.2. Проводить роботу для включення питань підтримки фізичної культури й спорту до Територіальної угоди та галузевих угод, колективних договорів.

    2.1.3. Сприяє через членські організації ФПО створенню умов для розвитку фізичної культури і спорту серед працівників та членів їхніх сімей засобами соціального діалогу.

    2.1.4. Вживає заходів щодо включення до профспілкових бюджетів усіх рівнів коштів на розвиток фізичної культури і спорту.

    2.1.5. Підтримує діяльність Облради з підготовки і проведення спортивних змагань серед працюючих, молоді та дітей, галузевих та міжгалузевих спартакіад.

    2.1.6. За зверненням Облради розглядає питання про надання Облраді дольової фінансової допомоги на проведення галузевих, міжгалузевих спартакіад та інших спортивних змагань серед членів профспілок.

     2.1.7. Надає  допомогу обласній організації ФСТ ”Україна” в здійсненні статутних завдань, в тому числі - надання на пільгових умовах офісного приміщення для розміщення апарату ВОО ФСТ ”Україна”.

      Обласна рада ФСТ Україна

   2.2.1. Здійснює організаційну роботу щодо розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в трудових колективах серед членів профспілок та членів їхніх сімей.

    2.2.2. Надає членським організаціям ФПО, профспілковим комітетам необхідну практичну, методичну та організаційну допомогу з питань розвитку фізичної культури і спорту та проведення спортивних змагань.

     2.2.3. Надає спортивну базу товариства для організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед членів профспілок і молоді.

     2.2.4. Разом з членськими організаціями ФПО та профспілковими комітетами проводить спортивно-масові заходи, галузеві та міжгалузеві спартакіади трудящих під егідою ФПО.

    2.2.5. Співпрацює з органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, відповідними структурними підрозділами ОДА та органів місцевого самоврядування в інтересах ФПО та її членських організацій.

     2.2.6. Формує збірні команди для участі у міжвідомчих Всеукраїнських Спартакіадах.

     2.2.7. Надає можливість користування нагороджувальною атрибутикою товариства ”Україна” та розглядає питання відзначення кращих фізкультурних працівників, спортсменів та ветеранів спорту нагородами товариства і ФПО.

III. Чинність Угоди

      3.1. Угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2019 року.

     3.2. Всі необхідні зміни та доповнення до Угоди вирішуються на спільній договірній основі і вносяться до Угоди за письмовою згодою Сторін.

     3.3. Сторони визначають осіб, які будуть відповідальними за взаємодію та співпрацю в рамках цієї Угоди.

     3.4. Угоду складено та підписано в двох примірниках, що зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.


IV. Підписи Сторін

      Голова Федерації профспілок                 Голова Вінницької обласної

       Вінницької    області                             організації ФСТ  ”Україна”


             М. Колесник                                                                 В. Софина


 
 
 
ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ФПО
 

 

Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
Copyright(C) 2010. Федерація профспілок Вінницької області
Всі права захищені.
Дизайн та розробка:
Студія memCrab