Профспілки
районів області
Новини ФПО


ІНФОРМАЦІЙНА ДОШКА

Головна / Правова допомога / Охорона праці / Про зміни до деяких Законів щодо здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про охорону праці
 

Про зміни до деяких Законів щодо здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про охорону праці

На допомогу профспілковому активу

5 липня 2012 року Верховною Радою України прийнято в цілому з поправками Президента України Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці». Зміни внесено до Законів України «Про охорону праці» і "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Тим самим реалізовано пропозиції Федерації профспілок України щодо усунення штучних обмежень у проведенні перевірок роботодавців інспекторами Держгірпромнагляду.

Верховна Рада України доповнила базовий Закон України «Про охорону праці» статтею 391 якою визначено порядок здійснення державного нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону праці», а змінами до статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" вивела з-під дії цього закону державний нагляд у сфері охорони праці.

Прийнятий Закон повертає повноваження органів державного нагляду у зазначеній сфері, приводить їх у відповідність до ратифікованих Україною конвенцій МОП № 81 «Про інспекцію праці в промисловості і торгівлі» і № 129 «Про інспекцію праці в сільському господарстві», якими, зокрема передбачено, що державні інспектори праці мають право:

відвідувати підприємства у будь-який час і не зобов'язані завчасно попереджати про це власника чи управлінський персонал;

при виникненні загрози для життя і здоров'я працюючих - зупиняти роботу виробничого обладнання, дільниць, цехів і підприємств до усунення порушень і загроз.

Водночас представники державного органу нагляду за охороною праці на практиці не могли реалізовувати зазначені повноваження у зв'язку з діючим Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", який суттєво обмежував повноваження інспектора, передбачені зазначеними Конвенціями МОП і фактично надавав роботодавцю можливість повного контролю над діями державного інспектора.

Зокрема, органи державного нагляду (контролю) мали право здійснювати планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу, що дозволяло роботодавцю не допускати державного інспектора до перевірки, якщо не було надано відповідне повідомлення.

Закон передбачав, що зупинка роботи обладнання, виробництв могла здійснюватися лише на підставі розпорядження керівника органу державного нагляду.

За таких умов роботодавець завжди мав можливість до приходу інспектора приховати порушення, небажані факти і обставини, аж до запинки роботи підприємства, що ніяк не сприяло підвищенню рівня безпеки на виробництві і захищеності працівників.

Прийняті зміни докорінно змінять ситуацію здійсненні державного нагляду за станом охоронир праці.

Перше і найголовніше:

Держгірпромнагляд, як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони праці, буде виведений з-під дії Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" і отримає право самостійно встановлювати порядок проведення планових і позапланових інспекційних перевірок.

По-друге, посадові особи цього державного органу отримають право:

не повідомляти про перевірку, якщо у них є підстава вважати, що таке повідомлення може перешкоджати виконанню їх обов'язків;

відвідувати об'єкти нагляду в будь-який час;

своїм особистим приписом встановлювати заборону на виконання робіт, експлуатацію об'єкта, обмеження виробництв.

Крім цього, встановлюється, що інформація про порушення вимог законодавства про охорону праці не може бути віднесена до конфіденційної.

Таким чином, законодавець, підтримавши позицію ФПУ, підтвердив необхідність дії в Україні особливого порядку захисту трудових прав, який встановлено актами міжнародного права. Завдяки цьому закону, тисячі працівників можуть розраховувати на своєчасне виявлення та усунення реальних загроз їхньому здоров'ю та життю на роботі.

Введення в дію цього закону (а він буде введений з дати його офіційного опублікування) без сумніву позитивно вплине також на ефективність громадського контролю профспілок. Адже згідно з діючою Угодою між Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України та Федерацією профспілок України, сторони, прагнучи посилити ефективність державного нагляду і громадського контролю, домовились координувати свою діяльність і сприяти одна одній в реалізації повноважень і прав, визначених для них законодавством, в тому числі з питань доступу до перевірки умов праці на конкретних робочих місцях.

Департамент правового захисту

та охорони праці ФПО

 
 
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
Copyright(C) 2010. Федерація профспілок Вінницької області
Всі права захищені.
Дизайн та розробка:
Студія memCrab