Профспілки
районів області
Новини ФПО


ІНФОРМАЦІЙНА ДОШКА

Головна / Правова допомога / Правовий захист / Щодо порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
 

Щодо порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до частини третьої статті 24 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінетом Міністрів України 13 березня 2013 року було прийнято Постанову №153 «Про затвердження порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Даною Постановою КМУ затверджено Порядок, який визначає механізм виплати компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце .

Дія цього Порядку поширюється на роботодавців, які починаючи з 2013 року:

- створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом укладення трудового договору;

- протягом 12 календарних місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати.

Якщо роботодавець забезпечив дотримання  вище зазначених вимог, він отримує право на компенсацію фактичних витрат у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати єдиного внеску за особу, працевлаштовану на нове робоче місце.

У разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.

Для отримання компенсації роботодавець протягом 12 місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, подає органові Пенсійного фонду України, в якому він перебуває на обліку як платник єдиного внеску, довідку про виконання роботодавцем умов компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування .

Виплата компенсації здійснюється на підставі звіту щомісяця протягом 12 календарних місяців після завершення аналогічного періоду з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, шляхом перерахування коштів з окремого рахунка органу Пенсійного фонду України на банківський рахунок роботодавця, зазначений у довідці.

 Право на компенсацію зберігається за роботодавцем також у разі, коли трудовий договір з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, розірвано та укладено з іншою особою, працевлаштованою на це робоче місце, за умови, що рівень заробітної плати в одному календарному місяці становив не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати єдиного внеску сумарно за такими трудовими договорами.

Роботодавець відповідає за достовірність даних щодо створення нових робочих місць та працевлаштування на них осіб, які є підставою для виплати компенсації.

Спори з питань виплати компенсації вирішуються у судовому порядку.

 

 

Зразок довідки передбачений Постанові КМУ№153 від 13.03.2013р. 

ДОВІДКА

 про виконання роботодавцем умов компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 _______________________________________________________________

  (найменування підприємства, установи, організації, прізвище,

        ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця)

 _______________________________________________________________

    (місцезнаходження роботодавця - юридичної особи або місце

   проживання роботодавця, що є фізичною особою - підприємцем)

Вид економічної діяльності                ___________________________

Нове робоче місце

за професією (спеціальністю)              ___________________________

Прізвище, ім’я та по батькові особи,

працевлаштованої на нове робоче місце     ___________________________

Дата працевлаштування                     ____ ____________ 20__ року

Робоче місце створено шляхом:

утворення нового суб’єкта господарювання  ___________________________

                                                  (так/ні)

                                          ___________________________

                                             (реквізити документа)

збільшення  штатної  чисельності  працівників  за  умови  відсутності

зменшення середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців

                                          ___________________________

                                                    (так/ні)

                                          ___________________________

                                             (реквізити документа

                                               у разі наявності)

модернізації або зміни технології виробництва, що

потребує нових знань, навичок та вмінь працівника

                                          ___________________________

                                                     (так/ні)

Реквізити рахунка роботодавця для перерахування компенсації

                                          ___________________________

У разі  звільнення працівника або зміни зазначених даних зобов’язуюсь

письмово  поінформувати  протягом  п’яти  робочих днів територіальний

орган Пенсійного фонду України.

Керівник __________________  _________________________________

              (підпис)*       (прізвище, ім’я та по батькові)

_____ _________________ 20___ року

_______________________________

 * Підпис скріплюється печаткою (за наявності).

 

 

                                                                     Департамент правового захисту та

Серпень 2013 року                                 охорони праці Апарату ФПО

 

 
 
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
Copyright(C) 2010. Федерація профспілок Вінницької області
Всі права захищені.
Дизайн та розробка:
Студія memCrab